Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Mẫu giáo Bé - Nhà trẻ

Tổ Mẫu giáo Bé - Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 16:41 21/04/2015  

Tổ trưởng tổ MG khối nhỡ, bé, nhà trẻ

 

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Mỹ Trà     Chuyên môn : Tổ trưởng tổ khối nhỡ, bé, nhà trẻ    Phụ trách : Giáo viên lớp nhỡ        

Điện thoại : 0126260768     Email : mytra870@gmail.com

                 
                                          

                                                                       DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN                                                                                                                   

STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Email
1 Võ Thị Anh Trường MN Nắng Hồng 0989428945  
2 Võ Thị Thảo Sương

Trường MN Nắng Hồng

0935930680  
3 Phạm Thị Hằng Mai

Trường MN Nắng Hồng

0984895725

 phamthithanhnhang@gmail.com
4

Võ Thị Triều Phượng

Trường MN Nắng Hồng

01689639343   

vothitrieuphuong090183@gmail.com
5

Lê Thị Thanh Hải 

Trường MN Nắng Hồng

   
6

Ngô Thị Nhã Sương

Trường MN Nắng Hồng

01667376172

                                                     
7

Trương Thị Ngọc Kiều                                    

 Trường MN Nắng Hồng             

0982171351                    

                                               

Số lượt xem : 254