Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Mẫu giáo Lớn - Nhỡ

Tổ Mẫu giáo Lớn - Nhỡ

Cập nhật lúc : 12:09 21/04/2015  

Tổ trưởng tổ MG khối lớn - Nhỡ Tổ mẫu giáo Lớn - Nhỡ


Tổ trưởng: Võ Phương Quỳnh Ngân  Chuyên môn: Tổ trưởng tổ MG khối lớn  Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên     

 Điện thoại: 0915922169   Email: quynhngan81@gmail.com      

 

                                                                                 

                                                           
   

                                                                    DANH SÁCH TỔ MẪU GIÁO LỚN-NHỠ

 

STT

Họ và tên                         

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1          

Võ Phương Quỳnh Ngân                                

Tổ trưởng

01283691747

quynhngan81@gmail.com  

2        

Nguyễn Thị Tuyết Mai                                 

Thành viên

0164400552      

tuyetmaimn74@gmail.com          

3

Phan Thị Hòa

Thành viên

0974149760

hoamnthuychau@gmail.com

4

Dương Thị Hồng Duyên

Thành viên

01655039102

hongduyen810@gmail.com

5

Huỳnh Thị Mai Trâm

Thành viên

0987239307

huynhmaitram09@gmail.com

6

Võ Thị Thảo Sương

Thành viên

0935930680

 

Số lượt xem : 200