Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 03:38 10/11/2015  

Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên tại trường năm học 2015-2016

Nội dung: Giao tiếp với trẻ em

Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quan lý và giáo viên mầm non tại cơ sở năm học 2015-2016. Thực hiện công văn số 20186/SGDĐT-GDMN ngày 11/09/2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL & GVMN năm học 2015-2016. Thực hiện kế hoạch số 323/PGD&ĐT triển khai các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL&GVMN. Trường Mầm non Nắng Hồng triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN tại cơ sở năm hoc 2015-2016.

- Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quan lý và giáo viên mầm non tại cơ sở năm học 2015-2016.

- Thực hiện công văn số 20186/SGDĐT-GDMN ngày 11/09/2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL & GVMN năm học 2015-2016.

- Thực hiện kế hoạch số 323/PGD&ĐT triển khai các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL&GVMN.

- Trường Mầm non Nắng Hồng triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN tại cơ sở năm hoc 2015-2016 với các nội dung như sau:

  1. Giao tiếp với trẻ em:

Báo cáo viên thực hiện: Võ Phương Quỳnh Ngân

 2. Hỗ trợ trẻ tự kỷ trong trường mầm non hòa nhập:

Báo cáo viên thực hiện: Phan Thị Hòa

3. Nâng cao chất lương thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non:

Báo cáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Mai

4.Các vă bản chỉ đạo của ngành; tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính trường MN hướng tới chất lượng, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ:

Báo cáo viên thực hiện: Trần Thị Mai

 Tất cả CBQL và GVMN của trường tham gia đầy đủ.

 Qua đợt tập huấn bồi dưỡng thường xuyên tại trường nhằm nâng cao tự học tự rèn luyện để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo dục phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành nói chung và của từng địa phương.

 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức tự, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên của nhà trường.

Số lượt xem : 325

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác